Bouw – en Techniek

Den Olden Florus is een standerdmolen. Dit type molen is het ouds bekende type windmolen in de lage landen. Voordien werden molens voornamelijk door waterkracht aangedreven.

De standerdmolen ontleent zijn naam aan het feit dat de gehele molen op een standerd (grote verticale paal) staat. Dit is nodig omdat hier in de lage landen de wind voortdurend van richting veranderd en men de molen dus 360 rond op de wind moet kunnen zetten. Dit noemen we kruien.

Om de molen werkend te houden moet de molenaar kruien, de stenen lichten, vangen en luien. Een nadere omschrijving met video van deze werkzaamheden vind u hier.

Mocht u deze eeuwenoude techniek met eigen ogen in werking willen zien, dan kan dat iedere zaterdag van 10:00 tot 15:00.