De eigenaren

De eerst bekende eigenaar van de Kallenbroekermolen is de Ridderorde van de Johannieters. Dit word bekend uit een overdracht van goederen in 1403 aan de broeders van Commanderij Sint Jansdal van s Heeren Loo te Ermelo.
Daarvoor was de molen eigendom van de toen nog zelfstandige Commanderij “Hof te Kallebroeck” welke al in 1383 bestond met een zekere Heer Winolt als Bevelhebber.

De eigenaar van de Kallenbroeker molen behoefde eertijds geen windrecht te betalen aan de hertog en was een zgn. vrije molenaar. De hertogen van Gelre en het Sticht van Utrecht (Bisdom Utrecht) hadden geen vat op de rijke molenaarsfamilie.
Van begin 1600 is nog bekend, dat Jan Janszen de molenaar was. Hij werd opgevolgd door de familie Gerritsen, waarvan Harmen in 1736 overleed. Zijn graf is nog te vinden onder de banken van de Oude Kerk in Barneveld. Tot 1736 werd de molen aan verschillende molenaars verpacht. In dat jaar kocht de pachter Hermen Gerritsen Keyser, voor 2410 guldens, de molen. Sinds de molen aan particulieren behoorde, gold als enige verplichting dat elk jaar aan de Pastorie van Barneveld vier schepels rogge afgedragen moesten worden.

Lees meer

terug