De eigenaren

De eerst bekende eigenaar van de Kallenbroekermolen is de Ridderorde van de Johannieters. Dit word bekend uit een overdracht van goederen in 1403 aan de broeders van Commanderij Sint Jansdal van s Heeren Loo te Ermelo.
Daarvoor was de molen eigendom van de toen nog zelfstandige Commanderij “Hof te Kallebroeck” welke al in 1383 bestond met een zekere Heer Winolt als Bevelhebber.

De eigenaar van de Kallenbroeker molen behoefde eertijds geen windrecht te betalen aan de hertog en was een zgn. vrije molenaar. De hertogen van Gelre en het Sticht van Utrecht (Bisdom Utrecht) hadden geen vat op de rijke molenaarsfamilie.
Van begin 1600 is nog bekend, dat Jan Janszen de molenaar was. Hij werd opgevolgd door de familie Gerritsen, waarvan Harmen in 1736 overleed. Zijn graf is nog te vinden onder de banken van de Oude Kerk in Barneveld. Tot 1736 werd de molen aan verschillende molenaars verpacht. In dat jaar kocht de pachter Hermen Gerritsen Keyser, voor 2410 guldens, de molen. Sinds de molen aan particulieren behoorde, gold als enige verplichting dat elk jaar aan de Pastorie van Barneveld vier schepels rogge afgedragen moesten worden.


Achtereenvolgens kent de molen de volgende eigenaren:
– Rijkje Lammerts, weduwe van Hermen Gerritszoon Keyser (1737 – 1753)
– Jacob Nienhuis (tot 1759), zijn weduwe Gerritje Hovekes en haar erven (tot 1765)
– Cornelis van Dompselaar (tot 1768)
– Gijsbert Wilbrink (tot 1807)
– Petrus Wilbrink (tot 1853)
– Herman Wilbrink (tot 1872)
– Lubartus Wilbrink (tot 1885)

In 1885 kwam de molen in het bezit van Evert Florus Mulder. Dit bleef zo, totdat de zonen Evert en Lubartus samen met hun vader gingen werken onder de firmanaam Fa. E.F. Mulder & Zn. (1924-1952). Gestimuleerd door Florus Mulder (de 3e generatie.) vonden in 1965 en 1980 forse restauraties plaats. Bij de eerste, toen de molen in erg slechte staat was, werd de molenkast voor een groot deel vernieuwd. In 1980 werden o.a. de standerd, steenbalk en bovenas vervangen. In 1975 heeft men de molen zijn huidige naam gegeven, daarmee overgrootvader Mulder eer bewijzend. De molen was tot 2008 eigendom van natuurvoedingsproducent Mulder B.V, de vierde generatie Mulder. In 2008 is de molen verkocht aan een stichting en het beheer van de molen overgegaan in stichting Den Olden Florus.
Lees meer

terug